listopada 16, 2017

"RÓŻNY START - RÓWNE SZANSE"

Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie”
Janusz Korczak

            W czwartek 16 listopada odbyła się w naszej szkole konferencja „Różny start – równe szanse”. Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji o „Nowej integracji”, w której PODMIOTEM jest dziecko, a nie system.
Stworzenie optymalnych warunków zabawy, nauki i rozwoju warunkuje konieczności wprowadzenia drobnych reform, takich, które spowodują otwarcie się na aktualne potrzeby maluszków oraz ich rodziców.
            Zauważono, że priorytetowe znaczenie ma wczesna diagnoza dziecka. Pozwala ona  na stworzenie optymalnych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju na najwcześniejszym etapie edukacyjnym (przedszkole, szkoła). Uczeń/ wychowanek zostaje objęty specjalistyczną opieką, a indywidualne zajęcia - właśnie jemu dedykowane - odbywają się na terenie placówki, do której uczęszcza, w optymalnych dla niego godzinach. Diagnoza ta pozwala również tak dobierać zespoły przedszkolne i szkolne, aby zoptymalizować proces dydaktyczno – wychowawczy, stwarzając najlepsze warunku do zabawy i nauki w grupie rówieśniczej.
            Kolejnym niezwykle ważnym czynnikiem jest zacieśnianie współpracy między placówkami: przedszkole – szkoła oraz włączanie rodziców w system, słuchanie ich rad i wychodzenie naprzeciw potrzebom.
            Spotkanie czwartkowe zainaugurowało cykl działań skierowanych do Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Najbliższe spotkanie z rodzicami i ich dziećmi odbędzie się 23 listopada, a następne : 7 grudnia 2017, 11 stycznia 2018, 18 stycznia 2018 oraz 15 lutego 2018.

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Dniach Otwartych Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
                                                                                Daria Grygierek, Ewa Kałuża

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn