listopada 16, 2017

DZIEŃ TOLERANCJI W SP2

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO.
W naszej szkole w tym dniu na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne i plakaty. Można było obejrzeć prezentację multimedialną, wysłuchać audycji i otrzymać ulotkę.
Uczniowie przygotowali stroje i tworząc łańcuch tolerancji, prezentowali poszczególne grupy etniczne oraz mieszkańców wybranych kontynentów.
Młodzież klas gimnazjalnych, przebrana za postacie z bajek, rozdawała młodszym kolegom cukierki i zapraszała do wspólnej zabawy.
Wszystko to miało na celu uwrażliwienie młodych ludzi na przejawy nietolerancji i dyskryminacji, przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację bez względu na pochodzenie, kulturę i religię.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego dnia.

                                                                                                                   Organizatorki Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn