listopada 10, 2017

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Święto Niepodległości było okazją do wspomnień o burzliwej przeszłości naszego kraju, dlatego też 10 listopada w szkole odbył się konkurs pieśni patriotycznych. W odpowiedni klimat wprowadził nas apel szkolny, upamiętniający wydarzenia 123 lat niewoli. Mottem spotkania stały się słowa pieśni „Żeby Polska była Polską”, o którą przez ponad sto lat walczyły całe pokolenia Polaków, wykazując miłość do ziemi ojczystej.
Celem konkursu było wspieranie integracyjnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, popularyzacja pieśni patriotycznych oraz umacnianie świadomości narodowej i kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas 4-6 naszej szkoły, którzy pod kierunkiem nauczyciela muzyki - Romana Sudlitz przygotowali i wykonali pięć pieśni patriotycznych. Uczniowie oceniani byli za znajomość tekstu, melodii, rytmiczność śpiewania i ogólne wrażenie artystyczne. W głosowaniu, na najlepiej zaśpiewaną pieśń patriotyczną, wzięła udział cała społeczność szkolna. Zwycięzcami zostali uczniowie klas czwartych za pieśń „Pałacyk Michla”, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy 5b, wykonując pieśń pt. „Siekiera, motyka”. Trzecie miejsce zajęły ex aequo klasy 5a i 5c za pieśń „Leguny w niebie” oraz klasa 6c za „Odę do radości”. Ostatnie miejsce otrzymał utwór „Idą leśni” w wykonaniu klasy 6a i 6b.
            Cieszy fakt, iż zainteresowanie śpiewaniem pieśni patriotycznych było duże, łącznie wystąpiło 188 uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, pamiętając jednocześnie, że śpiew był nieodłącznym towarzyszem Polaków, a szczególnie ważny był dla tych, którzy podejmowali trud walki o wolność swoją i rodaków, krzepiąc ich serca i dodając odwagi.
Dziś musimy pamiętać skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dziś Polska jest wolna
i niepodległa, lecz przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie miłość, dlatego też pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji i kulturze narodu polskiego, są łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Stanowią piękną lekcję polskiej historii i rozpalają miłość do Ojczyzny…                                                                                                                     Agata Granda


Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn