czerwca 18, 2018

ONDRASZKOWA DZIURA


Formy ochrony przyrody na terenie miasta Cieszyna nie są obce uczniom kl. IVc. Wykorzystując piękną, wiosenną pogodę - pod opieką wychowawcy oraz przewodniczącego KOP PTTK o/ Cieszyn p. Jana Machały - udali się do Rezerwatu Przyrody Kopce. Mogli zapoznać się z żyzną buczyną karpacką, rozpoznając wybrane gatunki poszczególnych warstw lasu.
Szczególną uwagę młodych przyrodników zwróciła niewielka jaskinia zwana ,,Ondraszkową Dziurą ". Na zakończenie wzięli udział w konkursie przyrodniczym przygotowanym przez p. Jana Machałę. Chętne osoby mogły zdobyć odznakę krajoznawczą ,,Tropiciel Przyrody".

Karina Pasterny

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn