czerwca 08, 2018

FERIE LETNIE W SZKOLE - ZAPRASZAMY


Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w w/w zajęciach proszeni są o odebranie druku zgody u swoich Wychowawców i zwrot do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca.
Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn