czerwca 19, 2018

DWÓJKA ZE ZŁOTEM WOJEWÓDZTWA


Nasza historia i działalność została doceniona przez Województwo Śląskie. Z rąk Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Sylwii Cieślar otrzymaliśmy szczególnie ważną Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego.  Odebrali ją podczas naszych uroczystości jubileuszowych,  Pani Dyrektor  Katarzyna Gładczak oraz Krzysztof Herok, Przewodniczący Rady Rodziców Naszej Szkoły. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane za całokształt działalności, która przyczynia się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa śląskiego.

Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego została przyznana naszej szkole za to, że czerpiąc wzorce z bogatej przeszłości, szanując swoją historię  i tradycje, kształci młodzież tak, by potrafiła świadomie i aktywnie żyć w nowej rzeczywistości. Województwo Śląskie doceniło  również naszą działalność integracyjną i międzynarodową oraz osiągnięcia sportowe i edukacyjne.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to odznaczenie regionalne ustanowione w 2000 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyznawane osobom fizycznym i innym podmiotom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Odznaka posiada dwa stopnie: pierwszy – złota odznaka, drugi – srebrna odznaka.
Krzysztof Herok


Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn