listopada 30, 2018

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA

30 listopada 3.klasy gimnazjalne oraz 8.udały się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau. Celem wyjazdu było poznanie zjawiska holocaustu na tle wydarzeń II wojny światowej, kształtowanie świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci, wzbudzanie szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie, a także poznanie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz innych narodów podczas II wojny światowej.Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn