listopada 26, 2018

JEST MIŁO, ŻE HEJ !


Choć ostatnie dni listopada dają się odczuć jako zimne, smutne i dość ponure, to jednak w naszej szkole przeżywamy je inaczej – mądrze, twórczo i zabawnie, obchodząc TYDZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA.
W klasach młodszych zapanowała ,,krasnoludoza”, czyli niezagrażająca życiu choroba, zarażająca dobrą energią. Wszystko to za sprawą goszczących w szkolnych salach krasnoludków, dzięki którym jest miło, że hej ho!
Starsi uczniowie mogą się doładować, czytając (umieszczone na drzwiach czy lustrach) pozytywne  komunikaty, np.: ,,Twoje życie - Twoje dzieło, bądź artystą”, ,, Nie przejmuj się tym, co się stało”, ,, Jutro też jest dzień”.
Podczas przerw słychać  przyjemną dla ucha muzykę, a po szkolnych korytarzach przechadzają się POZYTYWNI. Są nimi szóstoklasiści, a ich zadanie polega na pomaganiu nie tylko dzieciom o specjalnych potrzebach, ale także wszystkim oczekującym wsparcia.
Akcję przygotowali uczniowie klasy VI a z nauczycielem polonistą oraz wychowawcą.

Aleksandra Melcher


Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn