listopada 29, 2018

RÓŻNY START - RÓWNE SZANSE

Dzisiaj odbyła się w naszej szkole II konferencja RÓŻNY START - RÓWNE SZANSE pod patronatem dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof.dr.hab. Zenona Gajdzicy. Tematem spotkania były sposoby optymalizowania działań mających na celu stworzenie komfortowych warunków edukacji i wychowania dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Referaty wygłosili: Pan prof dr hab Zenon Gajdzica, Pani Ewa Klima metodyk wychowania przedszkolnego , Pani Kalina Stefaniak metodyk edukacji wczesnoszkolnej , Pani Bogusława Łagosz absolwentka naszej szkoły oraz Pani Agnieszka Pelar - Jankowska nauczycielka SP2. Spotkanie w miłej atmosferze służyło wymianie doświadczeń związanych z kształtowaniem młodego człowieka , wsparciu oraz integracji środowiska przedszkolnego, szkolnego i akademickiego.
Ewa KałużaCopyright © 2017 sp2 , Cieszyn