października 21, 2018

UDZIAŁ W HAPPENINGU


W dniu 4 października 2018r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w happeningu zorganizowanym pod hasłem: ,,Sto strojów na 100-lecie Niepodległości Polski” przez II LO 
im. M. Kopernika w Cieszynie.
Nasi uczniowie: Patrycja Dębińska, Maja Król, Marta Wójcik- uczennice z kl. VII b - oraz Adam Rutkowski z kl. VI b stawili się o godzinie 9.00 na cieszyńskim Rynku ubrani w tradycyjne, regionalne stroje.
Celem przedsięwzięcia było ukazanie w nowoczesnej i medialnej formie bogactwa i tradycji naszego regionu.
Impreza miała uroczysty charakter, m.in. wysłuchano krótkiego koncertu, odśpiewano regionalne pieśni i uwieczniono zebranych na zdjęciach. W happeningu wzięli udział przedstawiciele kilku pokoleń, m.in. uczniowie i przedszkolaki.

Małgorzata GomulickaCopyright © 2017 sp2 , Cieszyn