kwietnia 28, 2018

AUTYZM - ZNAM I POMAGAM

24 kwietnia 2018 r. klasy III A i IV A zostały zaproszone na warsztaty ,,Autyzm – znam i pomagam” do Zespołu Placówek Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie.
Pierwszą część prowadziła pedagog tejże szkoły Jolanta Urbaniec-Mołek. Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji o życiu autystki Alicji. Oglądały slajdy, poznały symbole - piktogramy służące osobom, które nie mówią, do porozumiewania się z otoczeniem. Następnie dzieci z klasy III A i IV A wykonały plakaty z wykorzystaniem poznanych piktogramów.

Drugą część prowadziły Małgorzata Prottung i Estera Ożgo. Celem warsztatów były przybliżenie i pomoc w zrozumieniu trudności w odbiorze świata przez rówieśników autystów w warunkach szkolnych. Prowadzące stworzyły autentyczną atmosferę sprzyjającą współodczuwaniu ograniczeń i odbieraniu rzeczywistości tak jak dzieci autystyczne.

Zajęcia stanowiły szansę na rozbudzenie empatii oraz tolerancji, przełamywania barier i przekraczania granic w stosunku do kolegów borykających się z różnymi problemami.

Uczniowie byli zachwyceni warsztatami, wiele się nauczyli oraz zrozumieli. Dzieci zobaczyły również wystawę prac pokonkursowych zatytułowaną ,,Autyzm moimi oczami”.

Klasa III A odwiedziła i nawiązała współpracę z klasą III C prowadzoną przez Magdalenę Piprek- mamę naszej uczennicy.

Jolanta Piekut
Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn