kwietnia 28, 2018

TROPICIELE PRZYRODY

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Cieszyna nie są obce uczniom kl. IVc. Wykorzystując piękną, wiosenną pogodę - pod opieką wychowawcy oraz przewodniczącego KOP PTTK o/ Cieszyn p. Jana Machały - udali się do Rezerwatów Przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką i Lasek Miejski nad Olzą. Poznali bogatą florę. Szczególnie zwracali uwagę na  runo leśne, które (o tej porze roku) bujnie zakwita. Wiele satysfakcji dało im samodzielne rozpoznanie cieszynianki wiosennej czy czosnku niedźwiedziego. Dużo informacji  uzyskali o pomnikach przyrody, które uwiecznili wykonując fotografie i prace plastyczne. Udali się również do małej elektrowni wodnej na Olzie. Na zakończenie wzięli udział w konkursie przyrodniczym przygotowanym przez p. Jana Machałę. Chętne osoby mogły zdobyć odznakę krajoznawczą ,,Tropiciel Przyrody".

Karina Pasterny

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn