stycznia 27, 2019

NASI W PRACOWNI POSZANOWANIA ENERGII


„Młodzi ekolodzy” z  Vc, poszukując odpowiedzi na pytania: skąd bierze się smog i jak mu przeciwdziałać, udali się do  Zespołu  Szkół Technicznych w Cieszynie do Pracowni Poszanowania Energii .
Tam przyszli technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - pod kierunkiem pana Zdzisława Matrasa - zaprezentowali  odnawialne  źródła energii. 
Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak działają  kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Uczestniczyli w  pokazie działania turbin: wiatrowej Savoniusa i trójpłatowej. Na zakończenie sprawdzili swoją wiedzę,  rozwiązując  rebusy i  krzyżówki dotyczące energii odnawialnej.
Karina PasternyCopyright © 2017 sp2 , Cieszyn