października 13, 2017

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA

          13 października 2017 r. odbyła się uroczystość pasowania na ucznia, w której wzięli udział pierwszoklasiści, Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, wychowawcy oraz rodzice.
    Dzieci, przygotowane przez wychowawców: Renatę Chamerę-Wójcik, nauczyciela wspomagającego - Agnieszkę FoltynEwę Pilch oraz Barbarę Banaczkowską- Forystek zaprezentowały się w części artystycznej, recytując, śpiewając i tańcząc.
Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowania  dokonała Dyrektor szkoły – Katarzyna Gładczak, zaś wychowawcy przypięli uczniom tarcze, wręczyli dyplomy oraz legitymacje szkoły. Miłą   niespodzianką  były - ufundowane przez Radę Rodziców, a wręczone przez  przewodniczącego Krzysztofa Heroka -  rogi obfitości.
Zachwyceni rodzice i dziadkowie długo oklaskiwali naszych dzielnych pierwszoklasistów.

Barbara Banaczkowska-ForystekCopyright © 2017 sp2 , Cieszyn