września 27, 2017

Z SERCEM NA DŁONI

Z sercem na dłoni
16.09.2017 r. wolontariusze z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu brali udział w Cieszyńskim Przekładańcu - I Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Propagowali idee wolontariatu w środowisku lokalnym.

Pięć dni później, w naszej szkole, odbył się Dzień Promocji Wolontariatu, któremu towarzyszyły następujące atrakcje:
· zorganizowano audycję dla młodszych kolegów i koleżanek na temat działalności wolontariackiej naszego Koła,
· wolontariusze - na krótkim apelu - zaprezentowali idee wolontariatu,
· pod hasłem "Od nas dla Was" obdarowaliśmy uczestników apelu upieczonymi własnoręcznie ciastami.

Uroczystość została uświetniona wspólnym tańcem wolontariuszy, zaś znakiem rozpoznawczym w tym dniu były czerwone serca.

Całą imprezę poprzedzała „akcja plakatowa”, w której organizacji pomogli nauczyciele klas młodszych, oraz konkurs na logo i nazwę dla Szkolnego Koła Wolontariatu. Jego wyniki zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które udzieliły wsparcia oraz wolontariuszom za zaangażowanie.

                        
                                    Sandra Soyka (wolontariuszka)Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn