września 15, 2017

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTĘPU DO EDZIENNIKA

.
       
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOT. DOSTĘPU DO                                                  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

  1. Dziennik elektroniczny działa na przeglądarce internetowej Firefox, którą należy zainstalować w swoim komputerze ( można znaleźć w Internecie, jest bezpłatna).
  2. Strona dziennika : uonetplus.vulcan.net.pl/cieszyn (nie wpisujemy www.)
  3. Kiedy otworzy się strona logowania należy pierwszy raz  nacisnąć na  „przywracanie dostępu” oraz podać adres mail na który zostanie wysłany link, następnie w swojej poczcie nacisnąć linki  po przekierowaniu na stronę dziennika należy ustalić sobie hasło  ( składające się z min. 8 znaków przy czym musi być przynajmniej jedna duża litera  i jedna cyfra)
  4. Program wymaga zmiany hasła po 30 dniach ( wystarczy zmienić jedną literkę lub cyfrę ).
  5. Przy kolejnym logowaniu należy już wpisywać swój adres mail, który jest jednocześnie loginem oraz swoje ustanowione hasło.
  6. W przypadku kiedy Państwo zapomną jakie było hasło należy znowu kliknąć na „przywracanie dostępu” i na adres poczty elektr. zostanie wysłany ponownie link z systemu.                       Dalej należy postępować jak w pkt. 3

Zarówno uczeń jak i rodzic logują się podając każdy swój adres mail i ustanawiając swoje hasło dostępu  wg instrukcji powyżej.


Jeśli mają Państwo trudności z logowaniem się to być może: dziecko nie podało Państwa adresu mail wychowawcy, został wpisany do systemu błędnie adres ( był napisany nieczytelnie), nie zainstalowano odpowiedniej przeglądarki. W każdym z w/w wypadków należy skontaktować się z administratorem dziennika w SP2 Cieszyn.Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn