grudnia 12, 2018

„We are different colours of the rainbow”


Od września 2018 nasza szkoła realizuje projekt w ramach unijnego programu Erasmus+. Projekt ten nosi  tytuł  „We are different colours of the rainbow”, a jego celem jest podzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w dziedzinie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada współpracę naszej szkoły ze szkołami z Turcji, Hiszpanii oraz Portugalii. Planowane działania to warsztaty, seminaria, spotkania, szkolenia oraz różne akcje o charakterze integrującym społeczność szkolną. 
W każdej ze szkół biorących udział w projekcie odbędzie się spotkanie nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i obserwacji praktycznych rozwiązań stosowanych w procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach. W rezultacie tych spotkań powstaną broszury, poradniki, filmy DVD oraz pomoce dydaktyczne. Proces realizacji projektu zostanie zaprezentowany na stronie internetowej projektu oraz na platformie e-twinning. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do rozwoju zawodowego nauczycieli naszej szkoły i zaowocuje zwiększeniem osiągnięć edukacyjnych naszych uczniów o specjalnych potrzebach. 
Edyta Migacz


Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn