stycznia 02, 2019

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - STYCZEŃ 2019

PŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY -
   STYCZEŃ  2019 
OD   01.01. – 08.01.2019
na  konto bankowe
ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, 
imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE - 21 DNI  x  2,80    =   58,80-

NAUCZYCIELE - 21 DNI  x  6,60  = 138,60-

Stołówka czynna od 3 stycznia 2019r./ czwartek/


PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  
BEZ ZAOKRĄGLEŃ
 DZIĘKUJEMY

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn