września 01, 2018

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - WRZESIEŃ 2018

PŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY -
   WRZESIEŃ  2018 
OD   03.09. – 07.09.2018
na  konto bankowe
ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, 
imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE - 18 DNI  x  2,80    =   50,40

NAUCZYCIELE - 18 DNI  x  6,60  = 118,80


U  W  A  G  A  !!!
STOŁÓWKA CZYNNA OD 05.09.2018, /ŚRODA/PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  
BEZ ZAOKRĄGLEŃ
 DZIĘKUJEMY

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn