maja 01, 2018

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - MAJ 2018

PŁATNOŚĆ  ZA  OBIADY -
   MAJ  2018 
OD   01.05. – 09.05.2018
tylko na  konto bankowe
ING BANK ŚLĄSKI  O/ CIESZYN

24 1050 1083 1000 0022 8182 9008

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za obiady, 
imię i nazwisko ucznia, klasa

UCZNIOWIE - 18 DNI  x  2,80    =   50,40,-

NAUCZYCIELE - 18 DNI  x  6,60  = 118,80,-


PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY PODANYCH WYŻEJ KWOT –  
BEZ ZAOKRĄGLEŃ
                                                DZIĘKUJEMY

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn