października 28, 2016

NADANIE CERTYFIKATU ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE28 października 2016 r. nasza placówka została przyjęta do grupy Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas wyjątkowej uroczystości szkole został nadany certyfikat świadczący o spełnieniu warunków koniecznych do jego zdobycia. Program artystyczny tego wyjątkowego wydarzenia przygotowali: Pani Aleksandra Melcher-Maślińska oraz Pan Roman Sudlitz.

Wszechstronny, zdrowy rozwój dziecka zawsze był priorytetem w naszej placówce. W roku szkolnym 2013/2014 pojawiła się koncepcja wdrożenia programu promocji zdrowia. W tym celu został specjalnie powołany Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w składzie: pani Agnieszka Pelar – Jankowska (koordynator), pani Teresa Sztefka, pani Barbara Bejma oraz pani Agnieszka Hanzel.

        Zespół rozpoczął współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „Metis” w Katowicach, aby podjąć działania w kierunku realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
Nasza szkoła kolejno realizowała kryteria przynależności:

1.      Okres przygotowawczy – w tym czasie m.in :
  - szkoła została zgłoszona do projektu
  - powołany zespół nauczycieli uczestniczył w szkoleniach organizowanych w ośrodku „Metis” w Katowicach,
  - została dokonana diagnoza potrzeb społeczności szkolnej
  - w oparciu o wyniki badań powstał „Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, na lata 2014-2017” w wyróżnionych trzech modułach.

2.      Okres kandydacki – w tym czasie m.in. :
- złożono deklarację o gotowości przystąpienia społeczności szkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie,
- realizowano przygotowany Program w oparciu o harmonogram działań
- powołany zespół nauczycieli uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez  ośrodek „Metis” w Katowicach


3.      Po upływie okresu przygotowawczego i kandydackiego został przygotowany raport z realizacji działań zawartych w Programie.

      Sprawozdanie zostało przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez wojewódzkiego koordynatora i zespół koordynujący projekt.

Sprawozdania:

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn