marca 31, 2017

STUDENCI W SP2

W dniu 31 marca 2017 r. klasie 2a gościły słuchaczki
Studiów Podyplomowych- Oligofrenopedagogika.
Dzieci poznały problemy osób zmagających się z Autyzmem.
Na tych zajęciach powstały wspólne plakaty ,, Autyzm: zaświeć na

niebiesko". To była doskonała dla wszystkich zabawa.

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn