kwietnia 22, 2017

TORT NADZIEI

„Tort Nadziei”
            W dniu 22 kwietnia 2017 r. uczniowie oddziału integracyjnego – klasy 3d - ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie uczestniczyli w zajęciach artystyczno-społecznych poświęconych tematyce związanej z niesieniem pomocy osobom chorym, smutnym, opuszczonym i potrzebującym pomocy. Problematyka zainspirowana została celami konkursu plastycznego pt. Żonkilowy tort nadziei, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Efekt zajęć – pracę plastyczną wykonaną na dużym formacie można podziwiać na szkolnym korytarzu.
Barbara Rewig

Przebieg zajęć
            W części wstępnej zajęć dokonano porównania cech zimy i wiosny. Podkreślono  fakt  odrodzenia życia, które niesie ze sobą wiosna. To wprowadzenie miało na celu zwrócenie uwagi na nadzieję, która jest impulsem życia.
            Następnie przedstawiono uczniom cel pracy plastycznej pt. „Żonkilowy tort nadziei”. Dzieci
z chęcią przystąpiły do wspólnej pracy. Określiły kolory tortu, które również mają wymiar symboliczny:
żonkile – symbolizują nadzieję,
kolor niebieski (smerfowy) – radość,
kolor kremowy (śmietankowy) – spokój,
kolor pomarańczowy – orzeźwienie,
tort - wyraża święto z okazji urodzin każdego człowieka,
motyle ze złączonych rąk -  zjednoczenie z osobami cierpiącymi i chęć niesienia pomocy.
            Podczas pracy uczniom towarzyszyła muzyka - „Wiosna” - Vivaldiego.
            Wspólne działanie przyczyniło się do nawiązania bliższych relacji między uczniami, ponieważ wymagało współpracy podczas uzgadniania szczegółów pracy oraz dostarczyło wszystkim satysfakcji i radości.


Wychowawca klasy (Barbara Rewig)

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn